De stem van de ziel als gids op het levenspad

IN GESPREK MET BERTIE HENDRIKS Tijdschrift voor Begeleidingskunde 7(4), 2018

In het kader van het thema van dit nummer – wijsheid – gingen ik, met Kees Faber, in gesprek met Bertie Hendriks, opleider bij en tot voor kort directeur van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) te Zutphen.

Wat is wijsheid?
‘Wijsheid is een moeilijk grijpbaar begrip, net zoals liefde. Om te beginnen is het gewoon een woord waar verschillende betekenissen aan hangen. [..] Wijsheid valt moeilijk te omschrijven, net zoals liefde moeilijk te  omschrijven is. Misschien is wijsheid, rationeel gezegd, het vermogen om in elke situatie datgene te zeggen en te doen wat goed en gepast is. Een vermogen dat voortkomt uit een innerlijke bron die, naarmate je ouder wordt, steeds bewuster toegankelijk wordt.’

The elephant in the room

REDACTIONELE COLUMN Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2018

Dit nummer gaat over macht. Een onderwerp waar we het meestal liever niet over hebben. Macht is als het ware ‘the elephant in the room’, om een Engelse uitdrukking te gebruiken. Groots aanwezig en potentieel gevaarlijk, bepalend voor de loop der dingen, voor plaats en positie – en toch moeilijk bespreekbaar. Iedereen ziet dat hij er is, maar er wordt nauwelijks over gepraat, misschien slechts in de wandelgangen. Waarom hebben we het in onze organisaties niet over die olifant? Omdat dan vragen opkomen als: van wie is hij? En: van wie dus ook niet? Hoe bepalend is die olifant voor hoe de dingen gaan? En hoe maak je zoiets lastigs eigenlijk  bespreekbaar? Wat maakt dan dat we het in dit nummer wél over die olifant hebben? Een van onze auteurs zegt het mooi: ‘In organisaties is geen Zwitserland, er is geen neutraal terrein.’ Iedereen heeft dus met die olifant te maken. Zou die minder taboe worden wanneer we het erover hebben? Meer hanteerbaar wanneer we er samen eens naar kijken, de kenmerken beschrijven en woorden geven aan de manier waarop hij de dingen bepaalt?

Macht als woord heeft een vrij negatieve connotatie. Het wordt haast intuïtief als iets vervelends, als iets slechts beschouwd. Verandert er iets als we, in plaats van het woord macht, een ander woord gebruiken? De auteurs die een bijdrage leveren aan dit nummer, hanteren in ieder geval verschillende termen. Kloosterboer recenseert een boek over ‘autoriteit’ (van Verhaeghe). Kampen benadrukt het belang van ‘gezag’ in  verwaarloosde organisaties. Oosthoek en Hetebrij onderzoeken hoe je, in het onvermijdbare spel van macht, als begeleidingskundige ‘invloed’ kunt uitoefenen. Ook Ponjee gebruikt het woord invloed, als het gaat over de relatie tussen begeleider en cliënt. En Geenen stelt dat het in de forensische psychiatrie van essentieel belang is om als begeleider de ‘regie’ te houden. Zo komen verschillende woorden in relatie tot het thema macht voorbij.
Ik wil u uitnodigen eens niet langs, maar naar de olifant te kijken. Misschien kunt u, als u uitgelezen bent, zelfs een beetje om deze olifant lachen. Bijvoorbeeld omdat hij soms zo vreselijk in de weg staat.  Misschien komt u ook wel tot de conclusie dat hij niet zo gevaarlijk is als gedacht. Misschien kunt u zelfs vriendjes worden met de olifant. Dat zou maar beter ook zijn, want macht zit in ieder mens, ook in uzelf. Ook u bent een stukje van de olifant.

In gesprek met Jeffrey Wijnberg

INTERVIEW Tijdschrift voor Begeleidingskunde 6(3), 2017

Voor dit nummer over ethiek sprak ik, samen met Marie-José Geenen, met Jeffrey Wijnberg, psycholoog, publicist en auteur van een groot aantal  populairwetenschappelijke boeken. Wijnberg werkt als gezondheidspsycholoog en psychotherapeut en is met name bekend  geworden met zijn bijzondere stijl van begeleiden: de provocatieve stijl. ‘Uitdagen met liefde en humor’, schrijft hij daar zelf over op zijn website. Het uitdagen bij provocatief behandelen gaat soms ver. Dat is de reden waarom we met hem van gedachten willen  wisselen over de vraag: iemand helpen door te provoceren, kun je dat wel maken?

Woede als nuttige en productieve emotie

BOEKBESPREKING Tijdschrift voor Begeleidingskunde 6(3), 2017

‘Trump vol woede van start’, kopt NRC Handelsblad op zaterdag 21 januari 2017, een kleine week na de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Ik zit op dat moment midden in het boek Woede en vergeving.
De auteur ervan, Martha Nussbaum, is een Amerikaanse filosofe. Zij is als hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek verbonden aan de Universiteit van Chicago en is tevens eredoctor aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. Woede en vergeving publiceerde zij in 2016.
Nussbaum introduceert aan het begin van het boek het thema woede aan de hand van figuren uit de Griekse myhtologie: de Furiën en de Eumeniden. In de Griekse tragedie Oresteia transformeren de Furiën – die symbool staan voor de obsessieve, destructieve en ongebreidelde woede – tot Eumeniden. Dit zijn welwillenden die zich uiten met een bedaard gemoed en die vreugde schenken in een geest van gemeenschappelijke liefde. Op dezelfde manier zouden mensen van nu een transformatie moeten maken, vindt Nussbaum. Woede is volgens haar normatief namelijk altijd problematisch.

Ze gaat hierbij in tegen drie clichés over woede die in het dagelijks leven een belangrijke plaats innemen:
• woede is noodzakelijk voor de bescherming van je waardigheid;
• woede vanwege onrechtmatige bejegening is essentieel om de boosdoener serieus te nemen;
• woede is een essentieel onderdeel van de strijd tegen onmacht.

TVB_1703_pp_50-52 DeVries Woede en Vergeving

Zelfonthulling van de begeleider

BOEKBESPREKING Tijdschrift voor Begeleidingskunde 7(2), 2018

Wat laat je als begeleider zien van jezelf binnen een begeleidingscontext? Die vraag stel ik centraal in deze bijdrage, aan de hand van twee boeken: In therapie. Beschouwingen van psychiater en patiënt van Irvin Yalom en Ginny Elkin (1974) en Dagboek van een psycholoog. Meeluisteren in de spreekkamer van Jefffrey Wijnberg (2017).

TsvB2-18 Zelfonthulling van de begeleider