De huidige tijd vraagt meer zelfsturing van professionals

EEN GESPREK OVER DE SUPERVISIEOPLEIDINGEN Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 7 (1)

In deze bijdrage staan we stil bij de staat van de supervisieopleidingen. Welke ontwikkelingen doen zich daar voor? Hoe gaat het met de instroom? En waar komen supervisoren terecht? Deze en andere vragen legden we voor aan enkele coördinatoren en docenten van supervisieopleidingen. We gingen van start met een groepsgesprek met Francien Bruggink (docent supervisiekunde bij Hogeschool Utrecht), Jetty de Groot (programmaleider van de supervisorenopleiding van Hogeschool Windesheim) en Marjo Boer (docent supervisiekunde/ervaringsdeskundigheid bij GITP Postacademisch onderwijs). Vervolgens spraken we individueel met Annette Perino (docent supervisiekunde bij de master begeleidingskunde van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen). En tot slot ontvingen we schriftelijke reacties en aanvullingen op een eerste versie van dit artikel van Valentine Wijnen (supervisorenopleiding van Hogeschool Utrecht), Anke Fabels (opleiding voor gz-supervisor van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam), Rien van der Zeijden en Wilma Brinkman (opleiding begeleidingskunde, supervisie en coaching van de Hanzehogeschool Groningen).

Tags: No tags