Teamcoaching

Leervragen voor teamcoaching kunnen zijn:

  • Wij zijn een nieuw team. Hoe komen we tot een evenwichtig team waarin we zowel individueel als in teamverband effectief zijn?
  • Ons team krijgt te maken met veranderingen, hoe kunnen we daar zo goed mogelijk mee omgaan?
  • Hoe kunnen we de onderlinge verbondenheid in ons team weer terugvinden, vasthouden en laten leiden tot echte samenwerking en synergie?
  • Hoe doorbreken we bepaalde weinig effectieve patronen in de omgang met elkaar?