Zelfstandigheid van Zorgteams als taai vraagstuk

BOEKBESPREKING Tijdschrift voor Begeleidingskunde 5(2)

Enkele jaren geleden verscheen Plezier beleven aan taaie vraagstukken van Hans Vermaak. De schijnbare tegenstelling in de titel intrigeerde me: plezier en taai, dat kan toch niet  samengaan? Toch voelde ik intuïtief wat de auteur hiermee bedoelde. Wat nu, als je taaiheid niet ontkent maar onderkent, en leert kennen? Vermaak houdt zich al jaren bezig met  veranderkunde en weet uit ervaring dat er in organisaties vaak sprake is van grote weerbarstigheid. Vraagstukken persisteren ondanks grote investeringen, resultaten vallen tegen ondanks vele inspanningen. Deze weerbarstigheid intrigeerde Vermaak zodanig, dat hij de complexiteit van die vraagstukken beter wilde begrijpen. Welke weerbarstigheden spelen een rol en welke werkingsmechanismen kunnen toch blijvende verandering bewerkstelligen? In een persoonlijk samenspel van onderzoeken, veranderen en professionaliseren heeft hij gezocht naar een antwoord op deze vragen. Hij deed dat toen hij, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gedurende zes jaar werkte aan dertig verandertrajecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking bij verschillende ambassades. Zijn bevindingen, gerelateerd aan en uitgebreid onderbouwd vanuit de literatuur, kwamen terecht in dit boek.

Tags: No tags